Regulamin sklepu Fundacji Mają Przyszłość

Witaj w naszym sklepiku. Od kilku lat na co dzień zajmujemy się pomocą dzieciom prowadząc działalność pożytku publicznego. Dochód ze sprzedaży produktów przekazywany jest na pomoc dzieciom będącym pod opieką Fundacji. Znajdziesz tu produkty fizycznie dostępne i produkty wirtualne.

Produkty fizycznie dostępne-  gadżety, przybory codziennego użytku; dekoracje i drobiazgi z Tanzanii, Kamerunu i Kenii. Wspierają wszystkie dzieci pod naszą opieką – w Polsce i w Afryce. Do zakupu doliczany jest koszt wysyłki (już z Polski).

Produkty wirtualne – spożywcze i higieniczne. Zakup takiego produktu wspiera akcję „dożywianie” oraz „czyste ręce” prowadzoną wśród naszych dzieci i młodzieży w Afryce. Obie prowadzone akcje mają na celu zmniejszenie śmiertelności dzieci, ratunek przed chorobą głodową oraz chorobą tzw. brudnych rąk (biegunki), która w warunkach tamtego kontynentu ma najczęściej ostry przebieg o tragiczne zakończenie.

Regulamin sklepu Fundacji Mają Przyszłość
Dane teleadresowe właściciela sklepu:

Fundacja Mają Przyszłość
ul. Młyńska 45, 62-070 Konarzewo
KRS 0000425871
REGON 302153520
NIP 7773226141

Składając zamówienie w naszym sklepiku akceptujecie Państwo następujący regulamin:

§1 Postanowienia wstępne

 1. „Klient” osoba, składająca zamówienie w sklepiku.
 2. Fundacja prowadzi sprzedaż artykułów przez Internet.
 3. Sprzedaż artykułów ma charakter charytatywny. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na realizację działalności statutowej Fundacji Mają Przyszłość ( zgodnie z jej statutem dostępnym na stronie Fundacji).

§2 Produkty i usługi, składanie zamówień i ich realizacja

 1. W sklepie dostępne są produkty rzeczowe, usługi, a także produkty elektroniczne (wysłane na email) oraz produkty wirtualne.
 2. Produkty rzeczowe i usługi wysyłane są do kupującego.
 3. Produkty wirtualne oznaczone sa w sklepie grafiką PW. Produkt wirtualny to produkt dostępny w sklepie oznaczony sercem. Nie zostanie on wysłany do Kupującego. Informacja o takim zakupie, wraz z otrzymanymi od Kupującego pieniędzmi za produkt, wysłana będzie na placówkę misyjną. Tam zostanie on faktycznie dokonany i spożytkowany. Zakup takiego produktu wspiera akcję „dożywianie” oraz „czyste ręce” prowadzoną wśród naszych dzieci, młodzieży i studentów w krajach Globalnego Południa (Afryka, Syberia).
 4. Po złożonym zamówieniu klient otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia wraz z informacją o łącznej sumie należności. Do sumy doliczyć należy koszt wysyłki zamówionych artykułów.
 5.  Zamówienia zostanie zrealizowane w ciągu maksymalnie 72h po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Fundacji.
 6. Jeśli z jakichkolwiek powodów realizacja zamówienia będzie niemożliwa, klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną i otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
 7. Zamówienia przyjmowane są przez cały rok. Dla zamówień złożonych lub opłaconych w dni wolne od pracy lub święta za pierwszy dzień realizacji przyjmuje się następujący po tym dniu wolnym dzień roboczy.
 8. Wszystkie ceny za przedmioty oraz koszty dostawy podawane są w złotych polskich przy każdym produkcie.
 9. Na życzenie wystawiamy faktury, opcja zaznaczenia chęci otrzymania faktury pojawia się przy składaniu zamówienia.
 10. Możliwe są następujące formy zapłaty:
 • Przelew
 • Płatności online. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§3 Gwarancje i reklamacje oraz zwrot towaru.

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może:

 • Reklamacje należy składać wyłącznie pisemnie (także droga mailową). reklamacja powinna zawierać dane kupującego wraz z numerem telefonu, adresem pocztowym oraz emailem, nr zamówienia i kwotę, datę płatności i otrzymania towaru, dokładny opis przyczyny reklamacji + min. jedno zdjęcie wady reklamowanego produktu, jeśli dotyczy wady widocznej oraz konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 • Fundacja rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. O brakach w reklamacji Fundacja niezwłocznie powiadamia Klienta.
 • Zwrot artykułu jest możliwy tylko wówczas, gdy nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.
 • Zwracany towar należy odesłać w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
 • Artykuł musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym.
 • Drogę zwrotu należy  uprzednio uzgodnić z Fundacją drogą e-mailowa lub telefoniczną.
 • Zgodnie z obowiązującą interpretacją Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Fundacja zobowiązana jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta. Natomiast koszty PRZESYŁKI ZWROTNEJ ponosi KUPUJĄCY.

2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu.

3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego oraz opisać przedmiot reklamacji.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. dane osobowe nabywcy nie będą  udostępniane innym podmiotom.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy Klient może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Formularz odstąpienia od umowy powinien zawierać:

– dane osobowe i kontaktowe;

– informacja o odstąpieniu od umowy;

– data zawarcia umowy.